Kom med och gör vårt centrum ännu bättre!

I centrumföreningen hittar man gemenskapen med de andra företagarna och jobbar för samma mål; att skapa förutsättningar för företagande i vår region! Vi ordnar träffar för medlemmar var vi diskuterar aktuella ämnen, umgås och nätverkar. Centrumföreningen för diskussioner med de ledande tjänstemännen i staden och för fram medlemmarnas åsikter.

Ekenäs Centrumförening strävar efter att göra Ekenäs centrum allt mera attraktivt för invånare, fritidsbosatta och besökare. Detta gör vi bl.a. genom att ordna evenemang och happening i centrum, publicera tidningen SmåSTAD, och genom att sälja presentkort som fungerar i våra medlemmars affärer. Centrumföreningen sköter även torgverksamheten och ordnar kvällstorg på sommaren. Vi har även reklampelare runt om staden, vart vi säljer annonser till våra medlemmar.

Vad får ni ut av att vara medlem?

  • Ni kan motta centrumföreningens presentkort, som har varit en uppskattad present.
  • Ni får veta om alla evenemang lite före alla andra
  • Ni får marknadsföring via vår hemsida och sociala medier
  • Ni får avgiftsfritt delta i workshops och andra tillfällen som ordnas för medlemmarna
  • Ni har möjlighet att höras, samt komma med idéer och åsikter gällande utvecklingen av Ekenäs
  • Ni får rabatt på annonseringen vid större evenemang
  • Ni får märkbar rabatt på annonser på våra reklampelare

Välkomna med!

Fyll i vår Medlemsblankett och bli medlem redan idag!