Ekenäs Centrumförening rf

Adress: Gustav Wasas gata 10 10600 Ekenäs
Telefon: 040 716 9585 (må & ons 9.00-16.00)
E-post: ekenascentrum@raseborg.fi
Facebook: www.facebook.com/ekenascentrumforening