Ekenäs Centrumförening rf

Adress: Gustav Wasas gata 10 10600 Ekenäs
Telefon: 040 716 9585
E-post: ekenascentrum@raseborg.fi
Facebook: www.facebook.com/ekenascentrumforening