Ekenäs centrumförening har som syftet att stärka dess centrum som ett levande, smakfullt och attraktivt handelscentrum, präglat av mångfald, tillgänglighet, kvalitet och service – mitt i svenskfinland.

Detta vill vi uppnå genom att exempelvis

Vi arbetar tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners för att skapa en levande stadskärna. Detta gör vi genom att rikta vårt arbete till dessa tre huvudområden:

Upplevelser: Vi skapar, marknadsför och arrangerar många av de evenemang du möter i Ekenäs centrum.

Rent och tryggt: Centrumföreningen kommer att fortsätta jobba aktivt och involvera sig i initiativ som verkar för en renare och tryggare centrum.

För näringsidkare: vara en stark och samlande kraft för en hållbar och långsiktig utveckling av stadskärnan.

En levande stadskärna är i allas intresse!

DSC_8406