Ekenäs centrumförening har som syftet att stärka dess centrum som ett levande, smakfullt och attraktivt handelscentrum, präglat av mångfald, tillgänglighet, kvalitet och service – mitt i svenskfinland.

Detta vill vi uppnå genom att exempelvis

Vi arbetar för våra medlemmar för att skapa en levande stadskärna. Detta gör vi genom att rikta vårt arbete till dessa tre huvudområden:

Upplevelser: Vi skapar, marknadsför och arrangerar många av de evenemang du möter i Ekenäs centrum.

Rent och tryggt: Centrumföreningen kommer att fortsätta jobba aktivt och involvera sig i initiativ som verkar för en renare och tryggare centrum.

För näringsidkare: vara en stark och samlande kraft för en hållbar och långsiktig utveckling av stadskärnan.

En levande stadskärna är i allas intresse!

DSC_8406