Ekenäs Centrumförening ger ut tidningen småSTAD. småSTAD kommer ut två gånger i året och distribueras gratis till hushållen i Raseborg, Hangö och Ingå, samt ibland också till andra områden. småSTAD har en uppplaga på 22500-42000 exemplar och är en av regionens största tvåspråkiga tidningar.

Här kan läsa senaste numret av småSTAD!

Nr 2/2017

 

Nr 2/2016

2 år2016

Nr 1/2016

2-2016

Nr 2/2015

Nr 1/2015
Nr 2/2014

Nr 1/2014