Marina Strömberg
Ordförande
044-4049391
marina.stromberg71@gmail.com

Alexandra Stoor
Vice ordförande

Alexandra Ekholm
Verksamhetsledare/sekreterare
040-7159585
ekenascentrum@raseborg.fi

Tom Rönnblad
Torgförsäljarens representant

Viveca Blomberg
Stadens representant

Pia Stenroos
Styrelsemedlem

Lea Adolfsson
Styrelsemedlem

Ari Eronen
Styrelsemedlem

Henna Ljung
Styrelsemedlem