Välkommen som försäljare till Ekenäs torg!

Det är ni som håller torget levande och vi uppskattar att ni valt Ekenäs torg till en av era försäljningsplatser. Vår torgövervakare Eero finns på plats alla torgdagar för att se till att alla får sin platser.